Tag: เจงกิสข่าน

มองโกเลีย : นักขี่ม้าที่เก่งที่สุดในโลก

มองโกเลีย เป็นประเทศที่มีจุดเริ่มแรกจากเหล่าชนเผ่าตะลอนอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง พวกเขาเดินทางตลอดชาติ ย้ายไปทุกแห่ง จนกระทั่งชนเผ่า คิตัน ได้สถานที่ปนาวงศ์สกุลเหลียวขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 10 และก็เบาๆสร้างดินแดนให้มั่นคงเมื่อปี 1206 เจงกิสข่าน...